Internal Awards 校內獎項

 

Dr. Ho Sin Hang Foundation Academic Awards 學業獎

 

 第一名

 第二名

 第三名

1A

FONG SUM YI
方心怡

YIP PAK MING
葉珀銘

NG CHI HIN
吳智軒

1B

NG KAM HO
吳金灝

CHAN WING LAM
陳穎霖

HAU OI LAM
侯藹琳

1C

TAM YUEN HONG
譚遠康

CHEUNG LONG SANG JASON
張朗生

WONG TSZ YAN
黃梓欣

1D

CHAN WAI CHING
陳懷靖

LEUNG WAI LAM
梁慧琳

TAI YAT LONG
戴日朗

2A

TAI HIU CHING
戴曉程

TSE KA MAN
謝嘉敏

LO CHI TO
盧智滔

2B

LAU CHEUK KI
劉卓淇

LAI HO LUN

PANG CHUN LUNG
彭晉隆

2C

CHUANG CHIN YUEN
莊展源

WONG PUI HO
黃沛

CHAN CHUNG MAN
陳頌雯

2D

FONG TSZ YAN
方芷欣

LAM WAN SO CHERYL
林琿素

FONG SHUK WA
方淑華

3A

WONG WUN YAN

AU HIU YAN
歐曉茵

CHEUNG CHI FAI
張智輝

3B

LAU LEONG YU
劉亮瑜

LI YAN WAI
李恩為

LAU CHUNG YI

3C

HO KA WAI
何家慧

WONG LAI YEE
黃麗儀

LEUNG YEE LAM
梁綺霖

3D

LAM TSZ HIN BRIAN
藍子

LUI ON NI
雷安妮

HO KIN FUNG
何健楓

4A

YU HIU LAM
余曉霖

CHOW MAN YEE
周敏儀

LEE TSZ CHING
李芷晴

4B

WONG KANG SHING
王耿城

LAM CHEUK KIU
林卓橋

CHUNG YAN KIU
因翹

4C

FUNG ON SANG
馮安生

CHOW YING TUNG
周映彤

LEUNG KI KWAN
梁淇鈞

4D

LAM FUNG YEE
林鳳儀

HUNG WAI
洪瑋

CHENG YIU LUNG
鄭耀龍

4E

LEUNG HOK CHING
梁學程

CHANG YI TING
張懿婷

YU CHUN YIN
于俊彥

4F

WONG MAN YAN
黃雯茵

LAW KA YING
羅嘉盈

CHAN KWAN LONG
陳琨朗

5A

CHOW SHI CHUN
周仕俊

LEUNG KIN CHUNG
梁健聰

WONG TSZ WAI
黃梓維

5B

TSE CHOI LING TIFFANY
謝采凌

WONG ON YI
黃安怡

NG TSZ WAI
吳梓維

5C

SIU SUET YI
蕭雪兒

WAN KA YIN
溫家然

CHENG TSZ NOK
鄭梓諾

5D

KWONG MAN YUK
江文煜

WONG LOK SUM
黃樂琛

LEUNG SZE MAN
梁思雯

5E

KONG TSZ SHAN
江芷珊

LAM HIU TSUN
林曉浚

LIU CHEUK LIK
廖卓力

5A

CHOW SHI CHUN
周仕俊

LEUNG KIN CHUNG
梁健聰

WONG TSZ WAI
黃梓維

5B

TSE CHOI LING TIFFANY
謝采凌

WONG ON YI
黃安怡

NG TSZ WAI
吳梓維

5C

SIU SUET YI
蕭雪兒

WAN KA YIN
溫家然

CHENG TSZ NOK
鄭梓諾

5D

KWONG MAN YUK
江文煜

WONG LOK SUM
黃樂琛

LEUNG SZE MAN
梁思雯

5E

KONG TSZ SHAN
江芷珊

LAM HIU TSUN
林曉浚

LIU CHEUK LIK
廖卓力

5F

CHUNG SIU TING
鍾肇廷

SHIMIZU ITSUO
清水逸雄

CHAN WAI SING
陳唯星

 

Conduct Awards操行獎

 

1A

CHEUNG LOK YIU 張樂瑤

YIP PAK MING 葉珀銘

1B

HO CHO YIN 何楚賢

NG KAM HO 吳金灝

1C

TAM TIP YIN 譚疊言

WONG TSZ YAN 黃梓欣

1D

LEUNG WAI LAM 梁慧琳

YAM NGA YU 任雅瑜

2A

TAI HIU CHING 戴曉程

TSE KA MAN 謝嘉敏

2B

NG KA WAI 吳嘉慧

TSO LOK HEI 曹樂

2C

HO CHING YI 何靖怡

LI ON KAN 李安芹

2D

FAN WANG LONG 范弘朗

MOK KA HEI 莫嘉希

3A

CHU KA PUI 朱家沛

MA HIU YING 馬曉櫻

3B

LAU CHUNG YI

NGAI TSZ HIN 魏祉軒

3C

HO KA WAI 何家慧

HUNG YEUK LUN 洪若麟

3D

LUI ON NI 雷安妮

YIP MAN FUNG 葉汶豐

4A

CHOW MAN YEE 周敏儀

LEE TSZ CHING 李芷晴

4B

CHOW TSZ CHING 周子晴

WONG KANG SHING 王耿城

4C

CHOW YING TUNG 周映彤

LAU YUK YU

4D

LAM FUNG YEE 林鳳儀

NG LAI FONG 吳麗芳

4E

CHANG YI TING 張懿婷

LEUNG HOK CHING 梁學程

4F

CHAN WAI LONG 陳懷朗

NG CHEUK HEI 吳焯曦

5A

CHOW SHI CHUN 周仕俊

CHUNG SHUN HO 鐘舜灝

5B

WONG WING SZE 黃詠詩

YEUNG HOI TING 楊凱婷

5C

TONG WING SZE 唐詠詩

WAN KA YIN 溫家然

5D

CHOI MEI YI 蔡美兒

LEUNG KAM YAN 梁錦茵

5E

KONG TSZ SHAN 江芷珊

LEUNG KWAN KEUNG 梁均強

5F

CHEUNG PO YAN 張寶欣

SHIMIZU ITSUO 清水逸雄  

 

 

Service Awards服務獎

 

1A

CHOI WING KI ?琪

LI CHI WING

1B

CHAN WING LAM 陳穎霖

CHOI WAI LING 蔡鏸輘

1C

CHEUNG MAN 張敏

KWOK YUI CHIT 郭睿哲

1D

CHAN WAI CHING 陳懷靖

LEUNG KING LONG 梁景朗

2A

CHUI LOK YI 徐樂兒

IP TSZ KIU 葉芷

2B

CHANG TSZ CHING 鄭芷晴

CHOW TSZ HIN 周梓軒

2C

WONG TIN IP 黃天燁

YIU CHO YI JOEY 姚祖兒

2D

FONG TSZ YAN 方芷欣

LAM WAN SO CHERYL 林琿素

3A

AU HIU YAN 歐曉茵

WONG YU 黃禹

3B

CHAN KA WAI 陳嘉慧

HO CHING YI 何清怡

3C

LEUNG YEE LAM 梁綺霖

WONG SIN NGA 王倩雅

3D

TSE YING HONG 謝盈康

WONG CHO KIU 黃楚喬

4A

YAU HON CHIU 邱漢超

YU HIU LAM 余曉霖

4B

LAM CHEUK KIU 林卓橋

LI WAN HO 李雲皓

4C

CHIU WANG TAT 趙弘達

LEE KONG HANG 李港衡

4D

CHAN CHI YAN 芓蒑

HUNG WAI 洪瑋

4E

LI NI 李妮

TSANG HO CHUN 曾浩俊

4F

LAW KA YING 羅嘉盈

WONG SIU HIN 黃兆軒

5A

TSANG SZE KEI 曾詩琦

YEUNG HEI 楊熙 

5B

LEE LOK SANG 李樂生

PANG CHUN WING 彭俊榮

5C

LEE CHEUK FAI 李卓輝

LI SIU CHUNG 李肇聰

5D

WONG LOK SUM 黃樂琛

WONG TSZ HIN 黃梓軒

5E

LEE SHU YU 李書

LUI FONG HANG 雷方行

5F

TAN KAI TECK DESMOND 陳凱德

TSUI KIN ON 徐建安

 

 

社際體育活動比賽成績2013-2014

 

陸運會

 

 

殿

 

各組冠軍

 

男子組

Y

C

S

L

 

組別

 

女子組

L

Y

S

C

 

C

Y

Y

 

全場(+)

Y

L

C

S

 

S

Y

L

 

啦啦隊

S

C

L

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

羽毛球

 

男子組

C

Y

S

L

 

 

 

女子組

C

L

Y

S

 

 

 

 

 

 

 

 

籃球

 

男子組

C

S

Y

L

 

 

 

女子組

Y

L

S

C

 

 

 

 

 

 

 

 

乒乓球

 

男子組

Y

C

L

S

 

 

 

女子組

L

Y

C

S

 

 

 

 

 

 

 

 

排球

 

男子組

Y

S

C

L

 

 

 

女子組

L

Y

C

S

 

 

 

 

 

 

 

 

C - Chi House智社 L Lai House禮社 Y Yan House仁社 S Shun House信社

 

 

Inter-House Competitions Overall Champion

社際全年總冠軍

Yan House  仁社

 

Internal Awards 校內獎項

主辦機構

比賽/活動名稱

所獲獎項

獲獎同學

佛教善德英文中學

校慶獎學金最傑出學生獎

高級組

初級組

5A 黃梓維

3D謝盈康

佛教善德英文中學

利偉強課外活動獎學金

甲等獎

3A歐曉茵  3D梁世琳 5A陳有榆  5B李樂生  5F彭晉浩

乙等獎

2B伍思蔚  2B彭晉隆  3D黃炫祺  5A郭盈敏  5A黃思諾  5B方鈺倫

6D 江晴芝

佛教善德英文中學

 

 

 

VB 程式設計比賽 2014 (初中組)

 

 

 

冠軍

2B 何澤麟

亞軍

2B 何芷珊  2A 歐陽兆章

季軍

2A 廖心怡

優異

2A 姚光俊  2A 陳煜盛

佛教善德英文中學

數學成績優異獎 (中一級)

第一名

1B吳金灝

數學成績優異獎 (中一級)

第二名

1A葉珀銘

數學成績優異獎 (中二級)

第一名

2D焌瑋

數學成績優異獎 (中二級)

第二名

2D

數學成績優異獎 (中三級)

第一名

3D藍子

數學成績優異獎 (中三級)

第二名

3D楊永樑

數學最佳進步獎(中一級)

 

1C陳展熙  1A馮浩霖  1D石鎧竣

數學最佳進步獎(中二級)

 

2A戴曉程  2A伍偉傑  2A盧智滔

數學最佳進步獎(中三級)

 

3D黃茹春  3C高凡夫  3B伍家祺

佛教善德英文中學

佛學獎(中一級)

第一名

1B吳金灝

佛學獎(中二級)

第一名

2D方淑華

佛學獎(中三級)

第一名

3D雷安妮