HKBA Principal Ho Moon Tim Memorial Scholarship

香港佛教聯合會何滿添校長紀念獎學金

 

Awardees of 2020-2021

2020-2021得獎同學名單

 

Merit Awards

優異獎

 

Chinese Category

中文科

4A    CHAN HANG LOK            陳幸樂

4B    WANG HAIYE                   王海燁

5A    MAN KA YING                  文嘉盈

5A    TAM WINKI WING KEI     譚穎琪

 

English Category

英文科

4A    CHAN HANG LOK            陳幸樂

4A    CHANG CHUN YIN           張俊彥

5E    YUNG TIN CHAU              翁天宙

5A    MAN KA YING                  文嘉盈

 

Mathematics Category

數學科

4B    WONG MING KIT            黃明傑

4B    HSU TING MAN               許庭閩

5B    LAU WAI YIN EGAN         劉韋賢

5A    LAW CHUN LAI               羅竣澧

 

Liberal Studies Category

通識科

4A    CHAN HANG LOK            陳幸樂

4A    LAI TSZ CHUNG               黎子聰

5B    WONG CHUN YIU            黃俊堯

5A    CHENG CHING MAN       鄭婧敏

 

 

 

Best Improvement Awards

進步獎

 

Chinese Category

中文科

4E    CHAN YEE TING               陳綺婷

4D    LIN TSZ YING                   林芷瑩

4C    LAU CHEUK HEI               劉卓晞

5C    LAI WAI YI                        賴煒怡

5D    LAM WAI CHAK               林惠澤

5B    LAM CHING HOI              林鉦凱

               

English Category

英文科

4D    CHAN KWAN LAM           陳均霖

4C    SO MAN CHUNG             蘇敏聰

4D    SUEN MING CHAK           孫銘澤

5E    YUNG TIN CHAU              翁天宙

5E    CHAN SIN HANG              陳善恆

5A    LAW CHUN LAI                羅竣澧

5D    LEUNG YUET SHAN         梁悅珊

 

Mathematics Category

數學科

4B    CHEUNG WING YAN        張詠欣

4E    CHAN YEE TING               陳綺婷

4D    TANG WAI YAN                鄧惠欣

5D    CHENG SUI HIN               鄭瑞軒

5D    LAM WAI CHAK               林惠澤

5D    LAU KA HO                      劉嘉豪

 

Liberal Studies Category

通識科

4B    CHEUNG WING YAN        張詠欣

4A    TSUI HOI KI                      徐海琪

4E    NG KA CHUN                   吳嘉振

5D    LU SHU SUM                   陸樹森

5E    YUNG TIN CHAU              翁天宙

5D    LO HOI CHUN                  盧凱俊

佛教善德英文中學 Buddhist Sin Tak College
地址: 新界葵涌興盛路5號
Address: 5 Hing Shing Road, Kwai Chung, N.T., HK
電話(Tel): 24212580
傳真(Fax): 24940104
Powered by Friendly Portal System v10.32