Dr. Gary Cheng Scholarship

鄭發丁博士獎學金

 

Awardees of 2020-2021

2020-2021得獎同學名單

 

 

1B    LEE TSZ YAT                     李止一

2C    HO YU YAM                     何宇鑫

3D    FAN KA HO                      樊家浩

4A    CHAN HANG LOK            陳幸樂

5A    MAN KA YING                  文嘉盈

佛教善德英文中學 Buddhist Sin Tak College
地址: 新界葵涌興盛路5號
Address: 5 Hing Shing Road, Kwai Chung, N.T., HK
電話(Tel): 24212580
傳真(Fax): 24940104
Powered by Friendly Portal System v10.32