Dr. Gary Cheng Scholarship

鄭發丁博士獎學金

 

Awardees of 2021-2022

2021-2022得獎同學名單

 

1A FUNG HO LAM 馮浩霖
2D YIP HO YIN 葉灝賢
3D HO YU YAM 何宇鑫
4D FU SIN YIN 符善賢
5A CHAN HANG LOK 陳幸樂
6A MAN KA YING 文嘉盈
佛教善德英文中學 Buddhist Sin Tak College
地址: 新界葵涌興盛路5號
Address: 5 Hing Shing Road, Kwai Chung, N.T., HK
電話(Tel): 24212580
傳真(Fax): 24940104
Powered by Friendly Portal System v10.32