HKBA Principal Ho Moon Tim Memorial Scholarship

香港佛教聯合會何滿添校長紀念獎學金

 

Awardees of 2021-2022

2021-2022得獎同學名單

 

Merit Awards

優異獎

 

Chinese Category

中文科

4D FU SIN YIN 符善賢
4D FAN KA HO 樊家浩
5A CHAN HANG LOK 陳幸樂
5B WONG CHING YI 黃靖貽
6A MAN KA YING 文嘉盈
6A Tam Winki Wing Kei 譚穎琪

 

English Category

英文科

4D PUN KIN TO 潘健濤
4D HUNG HEI YU 孔禧儒
5A CHAN HANG LOK 陳幸樂
5A CHANG CHUN YIN 張俊彥
6A MAN KA YING 文嘉盈
6E YUNG TIN CHAU 翁天宙

 

Mathematics Category

數學科

4A HO CHUN TING 何俊霆
4D SIU TSUN HIM 蕭浚謙
5B LI KA YAN 黎加恩
5B WANG HAIYE 王海燁
6D LO HOI CHUN 盧凱俊
6B LAU WAI YIN EGAN 劉韋賢

 

Liberal Studies Category

通識科

4D LIANG KA MAN BEE BEE 梁嘉敏
4D CHEUNG SHING HIN 張誠軒
5A CHAN HANG LOK 陳幸樂
5A LAI TSZ CHUNG 黎子聰
6A MAN KA YING 文嘉盈
6B LUO HO LEONG 羅皓亮

 

 

 

Best Improvement Awards

進步獎

 

Chinese Category

中文科

4B KUO TSZ FUNG 郭子鋒
4A TAN WING YU 譚穎茹
4B FUNG CHING KWAN 馮靖鈞
5C LAM SZE CHING 林詩晴
5A LAM SHUN HEI 林信希
5C CHAN WAI HONG 陳韋匡
6C CHUNG WING TUNG 鍾穎潼
6C CHAN YIK TUNG 陳奕彤
6D LO HOI CHUN 盧凱俊

 

English Category

英文科

4A FENG SHI LUN 馮仕麟
4D HO KA YIN 何嘉賢
4B YIM HAU CHING 嚴巧晴
5B CHEN SUM WING 陳心穎
5A LAM SHUN HEI 林信希
5C LAM HOI YING 林愷瀅
6D LAU KA HO 劉嘉豪
6D LO HOI CHUN 盧凱俊
6C LAI WAI YI 賴煒怡

 

Mathematics Category

數學科

4B CHAN CHEUK LAM 陳綽藍
4B CHUI KA CHUNG 徐家聰
4C CHAN LOK HANG 陳樂恆
5C CHAN WAI HONG 陳韋匡
5D LAI KIN MAN 黎健雯
5C LAM HUEN KI 林萱琪
6E KWONG NGA WING 鄺雅穎
6A LEE KAM TAI OSCAR 李錦棣
6B CHUNG WING TUNG 鍾穎潼

 

Liberal Studies Category

通識科

4B KUO TSZ FUNG 郭子鋒
4A TSE MAN HEI 謝汶希
4D LAW LOK CHI 劉樂知
5D NGAI HAU TING ANSON 倪巧庭
5D LEE YUI PETER 李鋭
5C WONG TSZ SHAN 黃紫珊
6A YEUNG HOI KIT 楊凱杰
6A MAN KA YING 文嘉盈
6B LUO HO LEON 羅皓亮

 

佛教善德英文中學 Buddhist Sin Tak College
地址: 新界葵涌興盛路5號
Address: 5 Hing Shing Road, Kwai Chung, N.T., HK
電話(Tel): 24212580
傳真(Fax): 24940104
Powered by Friendly Portal System v10.32