Ms. Ng On Sai Scholarship

吳安茜老師獎學金

 

Awardees of 2021-2022

2021-2022得獎同學名單

 

Merit Awards

優異獎

 

Chinese Category

中文科

1A FUNG HO LAM 馮浩霖 1A KAN HOI TUNG 簡暟曈
2B ZHENG JINGWEI 鄭經緯 2D YIP HO YIN 葉灝賢
3D HO YU YAM 何宇鑫 3D SIU YING YIU 蕭映瑤

 

English Category

英文科

1A LEE KA SHING 李家誠 1A FUNG HO LAM 馮浩霖
2D CHAN WING TING 陳詠婷 2D YIP HO YIN 葉灝賢
3D LI JEU WANG 李爵宏 3D WONG WAI CHUN 黃惠俊

 

Mathematics Category

數學科

1A FUNG HO LAM 馮浩霖 1A LEE KA SHING 李家誠
2D KWOK WING YIN 郭詠賢 2D WONG HIU LAAM 黄曉嵐
3D HO YU YAM 何宇鑫 3D CHAN SING YU 陳星羽

 

Best Improvement Awards

進步獎

 

Chinese Category

中文科

1C NG SIN UE 吳倩妤 1A YAN WING KA 甄穎嘉 1D TO CHING NA 陶靖娜
2A LAM CHUN HIN 林駿軒 2B TSE TSZ TO 謝子濤 2A CAI WAI KIU 蔡蕙蕎
2B CHAU HIU WAI 周曉蔚            
3A PAK SUET YING 白雪瑩 3B YEUNG NOK YIN 楊諾延 3B HO KWAN LING 何筠玲

 

English Category

英文科

1D NG HO WING 吳浩泳 1B FUNG PAK HIN 馮柏軒 1B LAI KIN HAY 賴建熺
2A LAM CHUN HIN 林駿軒 2A YUEN KEI MAN 袁紀旻 2B LI HEI YAN 李希欣
3A CHEUNG SUM YU 張芯瑜 3B CAO LIN JING 曹琳婧 3B HO KWAN LING 何筠玲

 

Mathematics Category

數學科

1A YAN WING KA 甄穎嘉 1C WONG CHUN LUNG 黃俊龍 1A LAM WAI CHING 林慧菁
2A LAM CHUN HIN 林駿軒 2A YUEN KEI MAN 袁紀旻 2C KWONG SUM YI 鄺芯宜
3B CHAU TSZ LING 周梓鈴 3A CHEUNG SUM YU 張芯瑜 3B HO KWAN LING 何筠玲
佛教善德英文中學 Buddhist Sin Tak College
地址: 新界葵涌興盛路5號
Address: 5 Hing Shing Road, Kwai Chung, N.T., HK
電話(Tel): 24212580
傳真(Fax): 24940104
Powered by Friendly Portal System v10.32