Lee Hiu Ming ECA Scholarship

李曉明校友課外活動獎學金

 

Awardees of 2021-2022

2021-2022得獎同學名單

 

STEM

2B CHAN CHAM HEI 陳湛熙
3B LUO TSZ FUNG 羅梓烽
4D HUNG HEI YU 孔禧儒
5E NG KA CHUN 吳嘉振

 

Uniform Groups

制服團隊

2D LUI PAK KIU 呂柏嶠
4D PUN KIN TO 潘健濤
5D WANG SAN WAI 王薪惠

 

Art

美術

2D HUI LOK CHING 許樂晴
4C CHAN YUEN HA 陳婉霞

 

Dance

舞蹈

1A SZE LOK YIN 施樂妍
4D WONG CHING KIU 黃靖喬

 

Leadership and Services

領袖與服務

2D CHAN REX HOK CHING 陳學鉦
3D CHAN TSZ LING 陳紫鈴
4B SO PO WAI 蘇圃慧
5E LAU YAN YU 劉昕儒

 

Sports

體育運動

1D CHAN KA NAM 陳珈嵐
2D YIP HO YIN 葉灝賢
3D WU WAI YIN 胡慧賢
4A TSE MAN HEI 謝汶希
5E CHAN HON MAN 陳漢文

 

Music

音樂

1C CHIU MOON KWAN 招玟均
2C LAU HONG WING 劉康潁
3D CHOW PO YING 周葆櫻
4A CAI WAI MAN 蔡蕙蔓
5A CHIK SZE CHING 戚詩晴

 

Outstanding Student Award

傑出表現獎

5A WONG YU KEI 黃汝琦
佛教善德英文中學 Buddhist Sin Tak College
地址: 新界葵涌興盛路5號
Address: 5 Hing Shing Road, Kwai Chung, N.T., HK
電話(Tel): 24212580
傳真(Fax): 24940104
Powered by Friendly Portal System v10.32