35th Athletics Meet (2017-2018)

Inter-class 4X100M Relay

 

2nd Runner-up

1st Runner-up

Champion

 

2nd Runner-up

1st Runner-up

Champion

 

S1

1B

1D

1C

S4

4D

4A

4B

 

S2

2D

2C

2B

S5

5C

5D

5A

 

S3

3A

3B

3D

S6

6D

6C

6B

Inter-class Champion

S1

1C

S4

4B

 

S2

2B

S5

5D

 

S3

3B

S6

6D

Overall Individual Champions

Boys Grade A

5D Pau Man Ho (Y)

6B Pang Chun Lung (Y)

Boys Grade B

4A Tsoi Chiu Yun (L)

Boys Grade C

2B  Lo Hoi Chun (C)

Girls Grade A

5B So Po Yiu (C)

6D Yong Wai Sum (Y)

Girls Grade B

4B Leung Yuen Wan (Y)

Girls Grade C

2B Wong Sau Ling (Y)

Overall Grade Champions

Boys Grade A

Yan House

Boys Grade B

Lai  House

Boys Grade C

Yan  House

Girls Grade A

Yan  House

Girls Grade B

Yan House

Girls Grade C

Shun House

Best Cheering Team 

Shun House 、 Yan  House

Overall Champion 

Yan House

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other Awards

佛教善德英文中學 Buddhist Sin Tak College
地址: 新界葵涌興盛路5號
Address: 5 Hing Shing Road, Kwai Chung, N.T., HK
電話(Tel): 24212580
傳真(Fax): 24940104
Powered by Friendly Portal System v10.32